Systém řízení budov je přínosem v domech vybavených moderními, energeticky úspornými technologiemi.

Smysl využití systémů řízení budov pro uživatele:

- Energetické úspory vytápění, chlazení, osvětlení, větrání. Systém řízení budov spoří energie tím, že automaticky, v závislosti na roční a denní době, předvoleném programovém režimu a přítomnosti osob automaticky nastavuje provoz topení, klimatizace, clonění a osvětlení do optimálního stavu a nevyčkává na případný zásah uživatele. Pokud si uživatel přeje vlastní nastavení, může ručně provést buď trvalé, nebo dočasné nastavení dle vlastní potřeby.

- Koordinace technologií. Nové a rekonstruované budovy jsou v současnosti vybavovány celou řadou technologií, kam patří topení, klimatizace, větrání, osvětlení, clonění atd. Aby tyto technologie mohl pracovat efektivně a energeticky úspotně je třeba zajistit vzájemnou součinnost, vazby a blokace tak, aby provoz technologického zařízení budovy přirozeně, pokud možno bez zásahu člověka odpovídal aktuálním a plánovaným potřebám uživatelů prostor s minimálními nároky na spotřebu energií.

Mezi hlavní technologické vazby automatizovaných systémů řízení budov patří: 
- Zónové vytápění vázané na větrání nebo klimatizaci.
- Automatické individuální, nebo skupinové řízení žaluzií (den / noc, jednotlivě, patra, celá budova, automatické vytažení žaluzií do bezpečné polohy při silném větru atd.). 
- Automatické řízení postavení žaluzií v závislosti na roční době, oslunění, venkovní a vnitřní teplotě. V tomto případě žaluzie plní aktivní funkci bránění / pouštění tepla do domu v závislosti na roční době -  v létě cloní před vnějším teplem současně ve vazbě na přítomnost osob a požadavcích na přirozené světlo na pracovišti, v zimě automaticky nastaví žaluzie pro vyšší přístup světla a tepla do místnosti, což v obou případech významně přispívá k úsporám výdajů za chlazení v letním období a vytápění a osvětlení v zimním období. 
- Řízení osvětlení na konstantní hodnotu v závislosti na denní době a přítomnosti osob s vlivem na postavení žaluzií.

- Řízení a nastavování technologií (vytápění, klimatizace, žaluzií, větrání, kamerového systému atd.) přímo z mobilního telefonu, nebo tabletu bez nutnosti dané místo navštívit. Vykonání povelu nebo aktuální stav technologie (aktuální teplota a nastavený programový režim) je na displayi telefonu, tabletu, nebo počítače zobrazeno stavovou signalizací.

Ovládání osvětlení, topení, klimatizace nikdy nebylo jednodušší.

- Vzdálený dohled nad stavem domu. K dalším přednostem systémů řízení budov patří možnost vzdáleného dohledu a řízení, prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače. Takto lze zjišťovat aktuální stav spotřeby energií, vody, plynu, jakož lze zjišťovat i aktuální teploty v místnostech nebo teploty topných / chladících médií, nebo programové předvolby topení, klimatizace větrání, osvětlení atd. V případě potřeby lze kontrolovat a rovněž měnit nastavení.

Kamerový systém v mobilním telefonu. Ovládání domu pomocí iPhone

- Zobrazení měření spotřeby elektrické energie na mobilním telefonu.

Monitor energie na iPhone. Monitor energie na iPhone.


- Poplachová hlášení.
Systém řízení budov může zasílat do aplikace v mobilního telefonu nebo tabletu, nebo mailu hlášení o sledovaných, nebo nestandardních stavech vybočujících z nastavených hodnot.

eShop

Interiová svítidla

Venkovní svítidla

LED svítidla

Ukázky vzorových realizací výrobců

Další služby v oboru

Pasportizace veřejného osvětlení

Lokalizace poruch veřejného osvětlení

A-Light